Pasaribu, Wadyo Pandapotan. 2018. “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pandangan ‘Theory of Justice’ John Rawls”. Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat 5 (1):97. https://doi.org/10.33550/sd.v5i1.80.